Information om arbetet med kommunalt vatten och avlopp. (2018-06-06)

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING FÖR AVLOPP 1

2018-06-06


Information om arbetet med kommunalt vatten och avlopp.

På torsdag eftermiddag, 7 juni, kommer personal från Gösta Ahlquist AB, och börjar sätta ut serviser. Det innebär att de sätter ut pinnar där inkopplingspunkten på varje tomt beräknas vara.
De räknar med att fortsätta på fredagen.
Observera att dessa pinnar efter förhandling kan flyttas, om ni vill ha inkopplingspunkten på annat ställe och det går att ordna.
Ta inte bort pinnarna, utan kontakta Dan Berg och meddela era önskemål inom 2 veckor.

Fredagen den 25 maj hade VA-chefen, Peter Hellichius, på Sjöbo Kommun och Ahlquist som planerat ett möte, men lyckades inte klara ut alla detaljer. Vi väntar alla på en fortsättning – det är kommunen som ska föreslå tid för ett nytt möte.

Som tidigare meddelats saknar styrelsen för närvarande 2 ledamöter. Vi ska vara 5 ordinarie och 2 suppleanter. Lantmäteriet har gett oss respit till 1 augusti att registrera en ny styrelse. Förslag på en villig och – helst – kunnig styrelsemedlem mottages tacksamt av valberedningen eller någon i styrelsen.
Styrelsen kommer att kalla till en extra stämma i juli för att välja en komplett styrelse.

Karup den 5 juni 2018
Styrelsen

%d bloggare gillar detta: