Föreningen

Välkommen till Karups Nygård!

Som en välkomsthälsning till dig som bor eller är ny boende har styrelsen för Karups Nygårds Samfällighet sammanställt ett informationsblad.
Ni kan även få information på vår webbplats http://www.karupsnygard.net
Kontakta gärna styrelsen och tillsynsmän om det är något ni undrar över eller vill ha mer information om. Kontaktlista bifogas i denna information.
Låt denna information följa med fastigheten vid en ev. försäljning.

Karupsbladet kommer ut ca två ggr / år där styrelsen lämnar ut information till alla medlemmar i föreningen. Det lämnas i din brevlåda och finns på vår webbplats.

Medlemskap och avgifter

Karups Nygårds Samfällighet sköter våra vägar,skog,fritidsgården,strand m.m. Vi sköter också vårt vattenverk som tillhör Avlopp 2. Boende på Kron-Klöv- Horn-Bröl och Hjortvägen är anslutna direkt till kommunen och berörs inte av Avlopp 2.

Samfällighetsföreningen Fritid debiterar en årsavgift till alla fastighetsägare. Medlemmar som tillhör Avlopp 2 debiteras en årsavgift. Inbetalningskort för båda avgifterna skickas ut i samband med kallelse till ordinarie Årsstämma som sker i slutet av mars. Förfallodatum är 30 april (Fritid) och 31 maj
(Avlopp 2). För att undvika förseningsavgift är det viktigt att göra sin betalning i tid. Ni anger husnummer/ kundnummer samt namn och adress på inbetalningen.

Ni meddelar alltid styrelsens kassör när ni ändrar adress, detta gäller vid försäljning och när du som har fritidsboende ändrar din hemadress.

Vattenverk och avlopp 2

Föreningen har ett eget vattenverk som fungerar utmärkt. Det är tillåtet att vattna blommor, buskar och andra växter i trädgården men för att begränsa vattenuttag och slitage på pumpar m.m är all bevattning av gräsmattor inte tillåtet. Tänk på att hushålla med våra gemensamma resurser och spara vatten i den utsträckning det går.
Den avstängningsventil för vattnet som finns på varje tomt ansvarar fastighetsägaren för. Fastighetsägaren ombesörjer själv att stänga av vattnet vid reparationer eller andra behov.
Glöm inte att stanna upp, njut av naturen och ett kallt, närproducerat vatten av högsta kvalité.

Fastighetsägaren ansvarar för avloppsrör, stopp m.m innanför sin tomtgräns. Samfällighetsföreningen ansvarar för avloppet utanför tomtgränsen. Fastighetsägare/boende ska kontakta tillsynsman eller styrelse om det finns behov av att tillkalla en extern entreprenör utanför sin tomtgräns för att få ett godkännande. Detta för att undvika att du som fastighetsägare får betala för arbetet.

Vägar och skog

Inom Karups Nygårds område har vi en rekommenderad hastighet på 30 km.
Vi ber dig respektera detta, vi är rädda om våra barn, vuxna och djur som rör sig inom vårt område. Detta hjälper också till att minska slitaget på våra vägar och hålla våra kostnader nere på underhåll av våra vägar. Tomgångskörning är begränsad till en minut. Det finns iordningställda parkeringsplatser inom området där vi vill att ni parkerar om ni inte parkerar vid er uppfart. Fordon över 3,5 ton får inte parkera inom området utanför egen tomtmark.
Detta är önskvärt att ni följer detta så vi underlättar för räddningstjänst m.m.

Föreningens skog är certifierad och en värdefull biotop som vi är rädda om. Gräsklipp och annat trädgårdsavfall är inte tillåtet att slänga utanför sin tomt i skogen. Detta kan lämnas på deponerings stationer i Sjöbo/Omma eller Ystad/Hedeskoga.

Det finns också möjlighet att hyra sopkärl för trädgårdsavfall genom Sjöbo Kommun.
Kontakta tillsynsman för skog om du har funderingar kring skog och växtlighet.

Fritidskommitèn och Klingaälvsgården

Vår fritidskommittè anordnar olika former av aktiviteter som vänder sig till alla boende i Karups Nygård. Detta kan vara tex trivselkvällar och barnaktiviteter.
Anslag sätts upp på våra anslagstavlor och på vår webbplats http://www.karupsnygard.net

Det finns en fritidsgård som ni kan hyra för fester och andra sammankomster. På fritidsgården finns ett välutrustat kök,bord,stolar och porslin att tillgå. Kontakta tillsynsman för fritidsgården för mer information och bokning eller gå in på vår webbplats.

“Vita huset” är nyrenoverat och är en gratis lokal för alla medlemmar i området. Kom gärna med förslag på aktiviteter som ni vill anordna till tillsynsman för “Vita huset”.
Vi har även en nyrenoverad boulebana som man fritt får använda.

Strand och Båtklubb

Boende i Karups Nygård har tillgång till en liten badstrand som ligger idylliskt belägen vid Sövdesjön. Det finns en badbrygga, bänkar och iordningställda grillplatser. Det finns också ett hundbad i närheten där din hund kan ta ett dopp.
Inom strandområdet och vid båtbryggorna är fiske inte tillåtet. Allemansrätten gäller annars i detta område.
Det finns möjlighet till fiske på andra sidan om Sövdesjön, för information gå in på webbplats https://www.sportfiskeisovde.se

Det finns två båtbryggor vid Sövdesjön som administreras av en båtklubb. Fastighetsägare/boende i Karups Nygård som vill ha en båtplats kontaktar Båtklubben. Information finns på webbplatsen http://www.karupsnygard.net

Hundägare
För allas trivsel och säkerhet i Karups Nygård önskar vi att du alltid har din hund kopplad inom området. Vi vill också uppmana alla hundägare att plocka upp efter sin hund.

Styrelsen för Karups Nygårds Samfällighetsförening
http://www.karupsnygard.net

%d bloggare gillar detta: