Hem

BUSKÖRNING I OMRÅDET!
Det har kommit till styrelsens kännedom att det ibland förekommer buskörning på området. Ser man detta så ringer man 112 och om möjligt ange registreringsnummer. Vi vill inte någon ska komma till skada, så låt oss hjälpas åt.


HJÄRTSTARTARE!

Föreningen har införskaffat en hjärtstartare.
Den finns på plats i hallen i Fritidsgården

Ny badbrygga på plats

Den gångna helgen (7-8 maj 2022) byttes föreningens badbrygga ut mot en plastbrygga, som är underhållsfri.

Viktig Information till boende i avlopp 2
Det har den sista tiden varit många driftstopp på vår avloppsanläggning. Detta beror på att det spolas ner mycket tvättlappar och våtservetter som sätter igen pumparna. Tvättlappar har inte i toalettstolen att göra. Det har till och med spolats ner underkläder.
Konsekvensen av detta kommer att medföra att årsavgiften kommer att höjas ganska rejält.
En utryckning på jourtid med Puls kostar ca 6000 kronor plus timtid till tillsynsmännen.
Så snälla ni, tänk på vad ni spolar ner i toan.
Endast toalettpapper!
Tillsynsmännen för Avlopp 2