HemVi tackar Tony för hans tid i styrelsen, vilket blev nio år.
Han var mycket engagerad i styrelsens arbete, och värnade mycket för alla medlemmar i vår samfällighet.

Styrelsen

HJÄRTSTARTARE!

Föreningen har införskaffat en hjärtstartare.
Den finns på plats i hallen i Fritidsgården