Hem

Intentionen är att hålla vår Årsstämma i augusti månad, naturligtvis skickas en kallelse ut tre veckor innan mötet!

Karupsbladet 2020 nr 4


Vita huset
Under 2020 och 2021 har det vita huset totalrenoverats. Vi hoppas att kunna använda det på ett trevligt sätt för oss som bor här. Man kan ha olika kvällsaktiviteter. För den som är hemma dagtid kanske man även hittar andra aktiviteter. Vi önskar att NI inkommer till styrelsen med förslag på hur ni skulle vilja att vi utnyttjar huset på bästa sätt. När allt är helt klart kommer vi att ha invigning.

Råkor
Det är besvärligt för en del boende i området med råkor. De är fridlysta fram till den 11 maj. Det är beställt skyddsjakt och kommunjägare Gert Sandström kommer att inventera under april månad och jaga inom området efter den 11 maj.

Hästar
Det har förekommit att hästar har ridits på våra gångstigar och orsakat hålor och svårframkomlighet för de som vill promenera. Kontakt har tagits med ryttare och vi har kommit överens om att det finns andra vägar att rida på. Dock kan man enligt allemansrätten få rida på skogsstigar men det får ske då det är torrt i marken.

Hundar
Det har kommit in klagomål till styrelsen om att man har hundar lösa i vårt område. Det finns människor som känner sig osäkra inför mötet med en lös hund och som hundägare har man ett strikt ansvar för sin hund. Det innebär att du som hundägare kan hållas ansvarig för skada som hunden orsakar även om någon annan har hand om den. I ansvaret ingår också att känna till vilka lagar och regler som gäller. Från 1 mars – 20 augusti måste man hålla extra uppsikt över sin hund i områden där det finns vilt, där ingår Karups Nygård, vi har flera olika vilt som vandrar runt i vårt område.

Hundrastgård
För ett antal år sedan inkom ett önskemål om en hundrastgård i området. Det var ca 50 st underskrifter på ett dokument som lämnades in till styrelsen. Vi erbjöd oss att stå för stolpar och stängsel för ändamålet. Samtidigt ville styrelsen att man skulle skriva förhållningsregler och hur det skulle skötas och vilka som skulle vara ansvariga. Nu önskar vi få in mera information.  

För styrelsen, Mayvor Jonsson

FALL AV FÅGELINFLUENSA!

Tillsyn, avlopp