Avlopp 2

VIKTIG INFORMATION till boende på T-ängarna i Karups Nygård.

Under våren-22 kommer det att utföras större arbeten på T-ängarna på grund av att  avloppets infiltrationsbäddar inte är godkända av Miljöenheten, Sjöbo Kommun.
Detta kommer att innebära en del olägenheter för boende som grävarbeten, framkomlighet osv.
Vi kommer att hålla er informerade under arbetets gång.
För ytterligare information kontakta tillsynsmän för Avlopp 2:

Dan Berg
danberg58@gmail.com
070-508 05 36

Christer Idenberg
crimek_montage@hotmail.se
070-661 99 44

Vi ber om er förståelse för de olägenheter det innebär för er under arbetet.
220314
Styrelsen i Karups Nygårds SamfällighetViktig Information till boende i avlopp 2
Det har den sista tiden varit många driftstopp på vår avloppsanläggning. Detta beror på att det spolas ner mycket tvättlappar och våtservetter som sätter igen pumparna. Tvättlappar har inte i toalettstolen att göra. Det har till och med spolats ner underkläder.
Konsekvensen av detta kommer att medföra att årsavgiften kommer att höjas ganska rejält.
En utryckning på jourtid med Puls kostar ca 6000 kronor plus timtid till tillsynsmännen.
Så snälla ni, tänk på vad ni spolar ner i toan.
Endast toalettpapper!
Tillsynsmännen för Avlopp 2

%d bloggare gillar detta: