Information om arbetet med kommunalt vatten och avlopp (2018-05-22)

KARUP NYGÅRDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING FÖR AVLOPP 1

2018-05-22

Information om arbetet med kommunalt vatten och avlopp

Äntligen – vet vi att många nu säger. Styrelsen är medveten om att vi varit dåliga på att informera, men nu ska vi försöka klara ut en del.
Inför stämman i slutet av mars hade vi fått ett fast pris och ett förslag på kontrakt av firma Gösta Ahlquist AB.
Det framkom vid grävningen vid pumphuset i vintras att det inte skulle gå att ha självfall hela vägen, som tidigare var planerat.
Styrelsen och Ahlquist var överens om att sätta en tryckpump, ungefär där vårt gamla pumphus står. Vi hade fått ett muntligt godkännande från VA-chefen, Peter Hellichius, på Sjöbo Kommun för detta. Men – driftschefen sa nej!
De skulle diskutera tryckpumpen på kommunen och lämna besked.

Vi väntade och väntade och kom med påtryckningar. Tyvärr tog det ca 6 veckor för kommunen att bestämma att vi skulle få sätta en tryckpump. Vid ett möte mellan 3 personer från styrelsen och VA-chefen den 11 maj fick vi klartecken. Ett nytt kontrakt har skrivits med kommunen; det signerades av ordförande och kassör i förra veckan.
På fredag, 25 maj, skall kommunen och Ahlquist ha ett möte, och sedan hoppas vi på ett kontrakt med Ahlquist.
De är beredda att starta, och räknar med att kunna komma igång i början av juni.

Tyvärr är det 3 fastighetsägare som inte har betalt. Två av dem har anlitat en jurist, som skrivit till styrelsen. Styrelsen har besvarat brevet, och sedan inte hört något. Detta har naturligtvis lett till lite extra arbete och tillägg i avtalet som har fått förhandlas om, eftersom villkoret från början var att ha alla pengarna vid byggstart.

Vi beklagar att samtliga inte accepterar/förstår vad det innebär att vara med i en Samfällighetsförening.
Det har cirkulerat en del rykten i området om ett företag som kan göra arbetet ca 1 miljon kronor billigare. Vår ordförande har pratat med företaget, men när de fått all information landade deras pris på ca 200 000 kronor mer än Ahlquists.

Vår styrelse är tyvärr decimerad sedan i våras. Före stämman meddelade Sandra Olsson att hon ville ta en paus från styrelsearbetet. Något senare bestämde sig Sandra för att avgå. Vice ordförande Peter Ljung har gått in som ordförande, men är tyvärr borta mycket p.g.a. sitt arbete.

Vår kassör, Per Hansson, har varit långvarigt sjuk men räknar med att vara tillbaka i styrelsen i slutet av sommaren. Tidigare kassör, Dan Berg, är sedan stämman suppleant i styrelsen och har gått in som kassör till Per är tillbaka.

Vår ordinarie ledamot Krister Lanemar kunde inte närvara på stämman p.g.a. sjukdom, men räknade då med att kunna fortsätta. Tyvärr har Krister nu avsagt sig sitt uppdrag.

Detta innebär att styrelsen för närvarande saknar 2 ledamöter. Vi ska vara 5 ordinarie och 2 suppleanter. Lantmäteriet har gett oss respit till 1 augusti att registrera en ny styrelse. Förslag på en villig och – helst – kunnig styrelsemedlem mottages tacksamt av valberedningen eller någon i styrelsen.

Karup den 22 maj 2018
Styrelsen

%d bloggare gillar detta: